Интервью для Sony AlphaPro.
Интервью для Sony AlphaPro. Прочитать можно здесь: https://www.sony.ru/alphapro/news/stanislav-stanikovskij-u-professionala-vsegda-prisutstvuet-zhazhda-kadra